INDIAN BANK : Cheeteh ki chaal, baaz ki nazar aur valuerupee ki intraday short call par sandeh nahi karte … kabhi bhi maat de sakti hai…..Looking weak!!!